logo spem donare

Fundacja SPEM DONARE

ul. Klasztorna 4
62-563 Licheń Stary
KRS: 0000300810

Wpłać darowiznę

O Fundacji

 

Fundacja SPEM DONARE została powołana, by koordynować i wspierać dzieła charytatywne Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej:

• Hospicjum im. św. Stanisława Papczyńskiego
• Ośrodek Wsparcia Płodności „NaProTechnologia”
• Licheńskie Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym
• Świetlicę parafialną dla dzieci i młodzieży

Fundacja działa na podstawie:
• Statutu Fundacji
• Regulaminu organizacyjnego
• przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach
• przepisów Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Nazwa Fundacji - Spem Donare, czyli „dawać nadzieję” możliwie najpełniej wyraża podstawową ideę Fundacji – niesienie pomocy ludziom oczekującym miłosiernej postawy bliźniego. Pomoc ta może być wyrażona na wiele sposobów, od pomocy duchowej i psychologicznej osobom uzależnionym, skłóconym w rodzinie, samotnym i pokrzywdzonym, wsparcie dla małżeństw w leczeniu niepłodności, po uczynienie godnym ostatniego okresu życia ludzi nieuleczalnie chorych.

Zgodnie z zamysłem założycieli licheńskiej Fundacji, jej działalność ma być ofiarą składaną na ołtarzu Chrystusa dla tych najbardziej zagubionych, a jednocześnie najbardziej umiłowanych ludzi. Fundacja realizuje swoje zadania, mając priorytet w opiece nad cierpiącymi i poprawę w zakresie dostępności do tej opieki. Oprócz medycznego wsparcia chce ofiarować wsparcie duchowe, pomóc w zrozumieniu cierpienia, swej drogi często odmiennej od innych, zdrowych ludzi.

Hospicjum im. św. Stanisława Papczyńskiego zostało otworzone 6 stycznia 2009 urzeczywistniając przesłanie założyciela Zgromadzenia Księży Marianów, św. Stanisława Papczyńskiego, który powierzył marianom troskę o dusze zmarłych, ale również troskę o to, by ci, którzy żyją, byli dobrze przygotowani na śmierć. Zapewnia pomoc medyczną w szczególności osobom cierpiącym na choroby nowotworowe i inne nieuleczalne schorzenia w schyłkowej fazie choroby. Opieka opiera się na poprawie jakości życia chorych poprzez łagodzenie wszechogarniającego bólu i innych skutków choroby, a także na wsparciu psychicznym i duchowym, przygotowującym chorych do spokojnej i godnej śmierci, a rodzinom dająca wytrwanie w trakcie choroby ich bliskich.

Ośrodek Wsparcia Płodności „NaProTechnologia” oferuje szczególną pomoc małżeństwom mającym trudności z poczęciem dziecka lub utrzymaniem ciąży. Ośrodek funkcjonuje od 2 grudnia 2010 roku. Pracują w nim instruktorzy Modelu Creighton uczący obserwacji cyklu miesiączkowego w zakresie naturalnych metod planowania rodziny oraz lekarze o specjalizacji z ginekologii i położnictwa, endokrynologii, konsultanci medyczni NaProTECHNOLOGY®.

Licheńskie Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym dotyka aktualnych problemów społecznych i od 2000 roku można w nim uzyskać pomoc w zakresie wszelkiego rodzaju uzależnień (od alkoholu, narkotyków, nikotyny, hazardu), przemocy w rodzinie, problemów małżeńskich i wychowawczych. W Centrum udzielane są informacje o działalności placówek odwykowych, grup samopomocowych, pomocy społecznej, prawnej i specjalistycznej. Pracujący w Centrum Pomocy psycholodzy, terapeuci i wolontariusze pełnią dyżur w telefonie zaufania prowadząc rozmowy indywidualne oraz porady.

Świetlica dla dzieci i młodzieży wypełnia swoje zadania poprzez udostępnienie miejsca do nauki dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych. Szereg zajęć oferowanych przez placówkę pozwala na rozwijanie zainteresowań i umiejętności.

We współczesnym świecie coraz częściej uciekamy od odpowiedzialności za drugiego człowieka i za wspólnotę, w której żyjemy na rzecz własnej samorealizacji. Dlatego tak ważne jest, by nie brakło rąk i serc gotowych do bezinteresownej pomocy innym.

 

Hospicjum stacjonarne

Sekretariat Hospicjum
Tel. (48) 63 270 86 00
Fax: (48) 63 270 86 05
E-mail: hospicjum@lichen.pl
Pon.-pt., godz. 7.00-15.00

Sekretariat medyczny
Tel. (48) 63 270 86 16

Pielęgniarka oddziałowa
Tel. (48) 63 270 86 08

Koordynator Wolontariatu
Tel. (48) 665 600 529
E-mail: hospicjum.wolontariat@lichen.pl

Ośrodek Wsparcia Płodności „NaProTechnologia”

Rejestracja:
Tel. (48) 609 528 116
E-mail: napro@lichen.pl
Pon.-pt., godz. 8.00-15.00

Centrum Pomocy Rodzinie
i Osobom Uzależnionym

Tel. (48) 63 270 81 32
Tel. (48) 725 573 753
E-mail: pomoc@lichen.pl

 

 

logo opp

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.